Przewodnicząca prezydium o UNII

Warmińsko-Mazurska Unia Amazonek

To inicjatywa w zakresie zbudowania silnej reprezentacji dwunastu organizacji Amazonek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wyrównanie szans organizacji słabo rozwiniętych, wzmocnienie potencjału stowarzyszeń.

To realizacja celów polskiego Ruchu „Amazonek” dla uproszczenia i ułatwienia kontaktów  w terenie, lepszej informacji oraz usprawnienia działań edukacyjnych, szkoleniowych o nowoczesnych metodach leczenia, o rehabilitacji, także działań inicjującym przedsięwzięcia, akcje i kampanie społeczne na rzecz wczesnego wykrywania raka, dostępności do badań profilaktycznych  itp.

Unia to rzecznik interesów Amazonek wobec organów władzy rządowej i samorządowej oraz innych organów, instytucji i podmiotów w województwie.

Unia to:

 • Olsztyńskie  Towarzystwo „Amazonki” – stowarzyszenie wiodące
 • Stowarzyszenie „Amazonek” w Bartoszycach
 • Działdowskie Stowarzyszenie „Amazonki”
 • Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek w Elblągu
 • Stowarzyszenie Przyjaciół „Amazonki” w Ełku
 • Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek”
 • Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki”
 • Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”
 • Morąskie Stowarzyszenie „Amazonek”
 • Nowomiejskie Stowarzyszenie „Amazonki”
 • Ostródzkie Towarzystwo „Amazonki”
 • Stowarzyszenie Osób z Problemem Onkologicznym w Węgorzewie

Prezydium  Warmińsko-Mazurskiej Unii Amazonek:

Przewodnicząca  prezydium:

 • wiceprezes Olsztyńskiego Towarzystwa „Amazonki” – Barbara Baturo-Warszawska

Członkinie prezydium:

 • prezes Elbląskiego Stowarzyszenia  Amazonek – Alicja Tomczyk,
 • wiceprezes  Stowarzyszenia Iławski Klub „Amazonki” – Barbara Podwojewska,
 • prezes  Kętrzyńskiego Towarzystwa  „Amazonki” – Danuta  Łozowska,
 • prezes Ostródzkiego Towarzystwa „Amazonki” – Elżbieta  Ostrowska-Czupryńska
Reklamy